UX & UI design

Wspólnie z naszymi ekspertami stworzysz prototypy w doskonały spsób obrazujące Twój produkt. W tym celu dopracujemy odowiednie makiety funkcjonalne na wybranym poziomie szczegółowości, od prostych szkiców do opartych o design systemy gotowych do wdrożenia layoutów. Praca z prototypami pozwala nam przeprowadzać badania jakościowe w celu weryfikacji przyjętych koncepcji doświadczenia użytkownika.

UX & UI

Podczas nadawania formy doświadczeniom użytkownika pracuje dla Ciebie zespół złożony z projektanta UX oraz projektanta interfejsów. Ten pierwszy jest odpowiedzialny za przełożenie wymagań i koncepcji na makiety oraz prototyp. Ich współpraca opiera się o mateiały będące składnikami interfejsu, czyli deisgn system. Innymi słowy UI designer przygotowuje koncepcję wizualną i elementy, kiedy UX designer składa je w działający obraz Twojego produktu.

UX writing / content

UX writing to metoda tworzenia intuicyjnej komunikacji wewnątrz produktu. Mówimy tu zarówno o użytym nazewnictwie w ramach architektury informacji, odpowiednio dobranych komunikatów CTA [call to action], komunikatów błędów, sukcesów etc.

Badania

Dopracowane prototypy zarówno pod względem wizualnym, funkcjonalnym jak i pod względem treści, jesteśmy w stanie poddać szczegółówym badaniom jakościowym. Posiadamy eksperckie kompetencje i doświadczenie badawcze.

Wdrażanie wniosków

Wnioski z badań mogą sugerować drobne poprawki lub zmianę niektórych koncepcji w celu dopracowania doświadczenia użytkownika. To normalny i ze wszechmiar potrzebny element procesu. Wnioski z badań szczegółowo omawiamy z naszymi klientami przedstawiając nasze rekomendacje, po czym wspólnie wybieramy kierunek, w którym postanowimy dokonać zmian jeszcze przed wdrożeniem produktu.

Kolejna faza projektu:

arrow-right

Button