Briefing

We wsółpracy z klientem tworzymy szczegółowy brief, w oparciu o który dobieramy odpowiednie moduły naszych usług. W tym wypadku najważniejszy jest cel projektu, jak najlepsze poznanie biznesu stojącego za Twoim produktem oraz określenie grup użytkowników, dla których będziemy tworzyć doświadczenia.

Po co nam brief?

Ponieważ brief początkowy lub brief przetargowy to dopiero forma wyjściowa dla naszego projektu. Istnieje szansa, że zaproponujemy alternatywne podejście lub proces projektowy. W ramach briefu chcemy też być zaznajomieni z naturą Twojego produktu oraz Twojego biznesu. Będziemy chcieli się dowiedzieć, dla jakich grup użytkowników mamy projektować, na jakich danych skupić prace analityczne oraz jak podzielić harmonogram projektu.

Kolejna faza projektu:

arrow-right

Button