Eksploracja i analiza

Benchmarki i rozwiązania konkurencji stanowią dla nas podstawę dla pracy strategicznej i koncepcyjnej. Szczegółowa analiza pozwala nam wyłuszczyć wady i zalety dotychczasowych rozwiązań. To oraz bezpośrednia praca z użytkownikami reprezentującymi grupę docelową produktu, pozwala nam stworzyć wyjściowe rekomendacje dla opracowania oryginalnych i skutecznych rozwiązań.

Podstawa tworzenia doświadczeń

... to znajomość obszaru, z którym się pracuje. Tuż po briefie mamy już pewną wiedzę, ale aby dostarczyć Ci wyczerpujących rekomendacji lub przygotować się do projektowania produktu, niezbędnym jest byśmy pogłębili naszą wiedzę.

Warsztaty biznesowe

... umożliwią nam zadanie odpowiednich pytań oraz wyłuszczenie szczegółowych potrzeb. W ramach warsztatów możemy przeprowadzić tak zwane design sprinty czy pokusić się o wspólne projektowanie w ramach design studio. Warsztaty to wspaniałe narzędzie służące partnerskiej współpracy z zespołem projektowym, integracji oraz budowaniu zaufania do przyjętych metod.

Warsztaty z użytkownikami

... to opcja pozwalająca nam wciągnąć użytkowników docelowych w procesu budowania produktu. Dzięki warsztatom możemy przeprowadzać dodaktowe wywiady, podobnie jak z biznesem pogłebiać kwestię potrzeb czy przyzwyczajeń. Użytkownicy potrafią dostarczyć nieocenionego wkładu w zakres przygotowywanych rozwiązań czy pojedynczych funkcji produktu.

Analiza danych

O ile dysponujesz danymi analitycznymi, mogą one stanowić podstawę do obrania konkretnych kierunków strategii a nawet taktyki produktu. Często zachęcamy naszych klientów, aby dzielili się z nami wszelkimi danymi, którymi dysponują, ponieważ w dzisiejszych czasach dane są kluczem do budowy produktów i związanych z nimi doświadczeń.

Kolejna faza projektu:

arrow-right

Button